U bent hier:

Waarom een Energie Expeditie?

De Energie Expeditie Apeldoorn begon in 2012. Toen kregen 6 van de 26 gemeenten die een plan ingediend hadden, een subsidie voor het begeleiden van minimaal 20 huiseigenaren bij het energieneutraal maken van hun woning. Apeldoorn is één van die 6 gemeenten en de subsidie die Apeldoorn krijgt, verstrekt door Platform 31, bedraagt maximaal 250.000 euro.

Omdat enkele deelresultaten die de Expeditie oplevert van direct belang zijn voor het Europese project ACE waaraan de gemeente deelneemt, zijn er ook vanuit dat project middelen beschikbaar voor de Energie Expeditie Apeldoorn. Voor meer informatie over ACE, zie www.aceforenergy.eu. 

Met het beschikbare geld wordt inmiddels, samen met enkele bedrijven en organisaties, een flink aantal huiseigenaren in de goede richting geholpen. Iedereen is hier even actief bij betrokken. De Expeditie is inmiddels al een eindje op weg, maar elke huiseigenaar in Apeldoorn of de omringende dorpen kan zich nog melden. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe groter ook het effect.

Het doel van de Energie Expeditie is om aan het eind van de rit een dermate slimme inrichting van de woning te realiseren, dat er nét zoveel energie opgewekt wordt als in de woning verbruikt wordt. Energieneutraal heet dan zo’n woning en de kassa tikt nul. Natuurlijk gaan daar de nodige investeringen aan vooraf. Maar de bedoeling is wel dat zo’n energieneutraal gemaakt huis zich op de langere termijn uitbetaalt.

U kunt het hele programma Energie Expeditie Apeldoorn hier lezen