U bent hier:

Hoe ziet de route naar een energieneutrale woning eruit?  

Binnen de Energie Expeditie is een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan is de complete route voor een woningeigenaar naar een energieneutrale woning.  We gebruiken dit  sinds de zomer van 2013 en sinds die tijd is het stappenplan een rode draad geweest door het project. Een van de belangrijke uitgangspunten is de zelfwerkzaamheid van bewoners.  Bewoners kunnen veel informatie zelf verzamelen en dat hebben we ze ook laten doen. Door bewoners zelf informatie te laten verzamelen in plaats van dit door professionals te laten doen, kon hiermee ook een belangrijke kostenbesparing worden gerealiseerd, waarmee de route naar energieneutraal ook voor geïnteresseerde woningeigenaren buiten de expeditie aantrekkelijker wordt.  Bewoners kunnen natuurlijk lang niet alles zelf doen; op cruciale momenten in het stappenplan worden professionele partijen ingezet. Bijvoorbeeld bij technische onderzoeken of financieel advies.  Door voortschrijdend inzicht is het stappenplan steeds aangepast en verder ingevuld door de organisatie. Dit is steeds gebeurd in samenwerking met de bedrijven en kennisinstellingen.

 Het stappenplan bestaat uit een aantal fasen:

 • Fase A: Opstarten en huidig verbruik
  Fase A is de opstartfase en is een  verkennende fase. Een bewoner gaat zich verdiepen in het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld door het aanleggen van een meetsysteem.
 • Fase B: Bewoners en gedrag
  Fase B gaat over de bewoners en hoe ze hun huis gebruiken. Bewoners  brengen bijvoorbeeld in beeld welke woonwensen ze hebben en welke ingrepen ze al voor ogen hebben: mogelijk kan een nieuwe serre of nieuwe badkamer, gecombineerd worden met het uitvoeren van energiemaatregelen. 
 • Fase C: Onderzoek bewoner
  Fase C gaat over de woning zelf. Bewoner vraagt hier bijvoorbeeld bouwtekeningen en kadastrale tekeningen op en analyseert met de zonatlas het dakoppervlak.

In deze eerste drie fasen is de bewoner zelf aan zet.  Deze fasen samen noemen we ook wel het persoonlijk dossier. Als dit dossier compleet is,  komt steeds vaker een professionele partij aan bod. 

 • Fase D: Onderzoek professional
  In deze fase wordt het thermografisch onderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt warmteverlies in beeld gebracht met een infraroodcamera.
 • Fase E: De markt op
  Fase E is een belangrijke en spannende fase,  en ook een fase die wat langer duurt. Dit is de zoektocht naar het juiste bedrijf of de juiste combinatie van bedrijven om een mooi plan met samenhangende energie maatregelen te maken. Binnen ons project hebben de bewoners hierbij hulp gehad van de energieregisseurs, zij hebben hierin een belangrijke rol. Zij zijn een onafhankelijke partij en hebben technische en bouwkundige kennis die bewoners zelf vaak niet hebben. Ze begeleiden het proces tussen bedrijf en bewoner. Een van de stappen is dus dat de energieregisseur komt langs voor een startgesprek aan de keukentafel. Doel van deze fase is een integraal plan van aanpak voor de woning waarin de verschillende soorten maatregelen op elkaar zijn afgestemd.
 •  Fase F: Voorbereiden en uitvoering
  In deze fase vindt de opdrachtverlening plaats en worden de maatregelen uitgevoerd. Daarna komt er een bouwbord in de tuin, een van de consortia heeft al een mooi bouwbord meegenomen, dat staat klaar om bij de inspiratiemarkt te laten zien: Hier wordt gewerkt aan een energieneutrale woning.
 • Fase G: Na uitvoering
  Na de uitvoering is de woning als het goed is dan ook echt energieneutraal.  Er vindt monitoring plaats om te meten of de woning dit ook daadwerkelijk is.

Dit stappenplan is de uitgebreide route die we met elkaar als Energie Expeditie hebben ontwikkeld. We hebben een nieuwe, kortere versie gemaakt voor een volgende generatie geïnteresseerden: