U bent hier:

Privacy statement

De Energie Expeditie Apeldoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy van de bezoekers van deze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.