U bent hier:

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Wat doet energieneutrale renovatie met de WOZ-waarde van de woning?
Een energieneutrale verbouwing maakt dat uw woning meer waard wordt en daarmee dat de WOZ-waarde stijgt. Dit zorgt voor een verkeerde prikkel, ofschoon de stijging van de WOZ-waarde en daarmee de hogere OZB aanslag wegvalt tegen de voordelen die energieneutrale verbouwing met zich meebrengt, namelijk een veel lagere of geen! energierekening, en een verbetering van comfort en gezondheidsomstandigheden in de woning.
Landelijk wordt er overigens wel gewerkt aan maatregelen om deze negatieve prikkel positief om te buigen. Maar dat kan wel even duren.

2. Kunnen nieuw te bouwen woningen ook meedoen?
In principe is de ENEXAP voor bestaande woningen. Bij voldoende aanmeldingen van bestaande woningen is er ook ruimte voor nieuw te bouwen woningen. Dus ja.

3. Heeft de Quickscan zin als je al een label hebt?
Voor degenen die al veel informatie over hun woning hebben, en al een label, is de woningopname als onderdeel van de Quickscan mogelijk niet nodig. U wordt verzocht contact met ons op te nemen om een oplossing op maat te vinden.

4. Wat is het voordeel om mee te doen aan de expeditie?
U hoeft zelf niet het wiel uit te vinden. Na de uitvoering van de Quickscan krijgt u als lid van de expeditie toegang tot alle kennis en ervaringen die de bedrijven binnen de coalitie hebben en nog opdoen. Ook wordt u ontzorgd op het vlak van financiering, nadere onderzoeken van uw woning, aanspreekpunt en auditing zodat aan het einde van de rit uw huis aan de eisen van energieneutraliteit voldoet. Daarnaast kunt u deelnemen aan een community, en praat u mee tijdens de coalitievergaderingen.

5. Hoe zit het met vergunningen voor PV-panelen, bv in geval van beschermd stadsgezicht?
Voor sommige zaken, zoals warmtepompen heeft u geen vergunning nodig. In het geval van belemmeringen voor het energieneutraal maken van uw woning zal de gemeente zich inspannen om deze belemmeringen, ook in de vergunningensfeer weg te nemen.

6. Stel dat uit de Quickscan blijkt dat mijn woning minder geschikt is, kan ik dan wel meedoen?
U bepaalt of u deelneemt aan de expeditie. Wij gaan samen met u vervolgens onderzoeken hoever we kunnen komen met uw woning.

7. Wie betaalt de coalitiepartners?
De Energiesprong betaalt de kosten voor de begeleiding en ontzorging van de bewoners. U hoeft alleen te investeren in de fysieke maatregelen in uw woning.

8. Waarom krijgen we nu al een energielabel, wanneer de verbouwing nog moet beginnen?
Het label is relevant voor degenen die niet met de expeditie meegaan en is voor diegenen een concreet eindproduct van de Quickscan.

9. Krijgen we garantie op energieneutraliteit, is er een label voor energieneutraliteit?
Het proces en het eindresultaat zullen worden gemonitoord en geaudit door een onafhankelijke partij, zodat de kans op onderprestatie van de leveranciers vrijwel nihil wordt. Er bestaat nog geen label voor de energieneutrale woning. Mogelijk wordt deze ontwikkeld door de landelijke campagne Lokaal Alle Lichten Op Groen, waarvan Energie Expeditie Apeldoorn deel uitmaakt.

10. Wat is een passiefhuis en wat is verschil met energieneutrale woning?
Een passiefhuis is energieneutraal voor warmtegebruik, dus onafhankelijk van externe energiebronnen vwb verwarming. Een energieneutrale woning is nog wel aangesloten op gas en elektra, echter over een periode van een jaar is het netto externe energiegebruik vwb gas, verwarming en elektra nihil. Een autarkische woning kan geheel worden afgesloten van de netwerken van de energieleveranciers, dat kan in het geval van een energieneutrale woning niet, tenzij u gebruik gaat maken van accu’s.

11. Als de gezinssamenstelling bepalend is voor het gehalte aan energieneutraliteit, hoe ga je dan om met veranderende omstandigheden?
Inderdaad maakt het uit of je een woning voor 1 persoon energieneutraal maakt of voor 5 personen, vanwege het daaraan gerelateerde energiegebruik. Het is uw keuze op welke gezinsomvang de energieneutraliteit wordt gedimensioneerd.

12. Hoe milieuvriendelijk is het isolatiemateriaal?
Er zijn voldoende hernieuwbare en milieuvriendelijke isolatiematerialen beschikbaar.

13. Is collectieve inkoop van materialen mogelijk?
In principe is dit mogelijk. Alleen zal fasering en de verschillende aanpakken in de verschillende woningtrajecten daarbij mogelijk een knelpunt zijn. Dit is een punt dat we nader moeten bekijken.

14. Kunnen we pas betalen als uit monitoring blijkt dat er ‘energieneutraal’ is verbouwd?
Dit hangt van de constructie waarvoor wordt gekozen. In geval van een zogeheten ESCO-constructie wordt het mogelijk dat de eigenaar betaalt uit de gerealiseerde besparingen. Alleen zal een dergelijke ESCO-constructie voor particulieren nog ontwikkeld moeten worden.

15. Hoe onafhankelijk is de Quickscan; kunnen mensen kiezen uit leveranciers?
De Quickscan is een opname van de woning, de specifieke situatie en een globale kostenraming van de energieneutrale verbouwing. Dit is een objectieve scan, die geen advies geeft over leveranciers. Op termijn kunnen bewoners zelf kiezen uit leveranciers; alleen zorgen wij ervoor dat de bij de coalitie betrokken leveranciers goed beslagen ten ijs komen, en dat de prestaties van deze leveranciers door een onafhankelijke auditor worden gecontroleerd en gemonitoord.
De Quickscan is bovendien een eerste stap, om daarna pas door middel van een EPA super-de-luxe per woning heel specifiek te bepalen welke mogelijkheden nodig en haalbaar zijn om de woning energieneutraal te renoveren.

16. Wegen de investeringen op tegen de baten?
Dat is in zijn algemeenheid moeilijk te zeggen. De baten moeten ook gezien worden in termen van verhoging van comfort, verbetering van de leefomstandigheden, onafhankelijkheid, etc. Per woning zal de situatie weer anders zijn m.b.t. investeringen en terugverdientijden van de investeringen.

17. Ik wil wel een Quickscan maar niet naar energieneutraal renoveren. Kan ik dan toch meedoen?
Ja, u kunt altijd meedoen, ook als u niet energieneutraal wilt verbouwen. Dan wordt u lid van de volgergroep, die ook aanwezig kan zijn bij vergaderingen, regelmatig wordt geïnformeerd en betrokken blijft bij het project. Ook zijn er allerlei maatregelen die voor u wellicht wel de moeite waard zijn, en waarbij u kunt meeliften op de initiatieven die door de koplopergroep worden genomen.

18. Wat is de Quickscan anders dan een EPA maatwerk advies?
Bij de Quickscan komt ook een financieel deel en een kostenraming voor energieneutrale verbouwing.

19. Krijg ik 1 aanspreekpunt na de Quickscan?
We streven zoveel mogelijk naar een 1-loket benadering, zodat u via een portaal aan alle voor u relevante informatie kan komen. U kunt meedenken over hoe dat vorm krijgt. De bewoners die als koploper gaan deelnemen aan de energie-expeditie worden ook lid van de coalitie.

20. Worden resultaten objectief gemonitord?
Ja, we gaan met een onafhankelijke auditor het proces en de resultaten per woning monitoren.